Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 27. NOVEMBER 2019

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

 

ROZDELENIE SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÍ

 

PROFI KATEGÓRIE (len pre sólistov)

 

Kategória A – študenti konzervatórií vo veku 12-15 rokov

Kategória B – študenti konzervatórií vo veku 16 a viac rokov

 

 

 

AMATÉRSKA KATEGÓRIA (pre sólistov aj skupiny)

 

Kategória C – tanečné súbory zameriavajúce sa na javiskové spracovanie klasického a neoklasického tanca

 

• malé choreografie (1-4 tanečníci)

• veľké choreografie (5-20 tanečníkov)

 

 

SÚŤAŽ V KATEGÓRII A a B 

 

 

Súťaž v kategórii A sa skladá z dvoch súťažných kôl.

 

I. kolo: súťažiaci predvedie:

  • variáciu klasického baletného odkazu podľa vlastného výberu a
  • choreografiu moderného alebo súčasného tanca v dĺžke max 4 min.

 

II. kolo: súťažiaci predvedie jednu choreografiu z prvého kola podľa vlastného výberu.

 

Súťaž v kategórii B sa skladá z troch súťažných kôl.

 

I. kolo: tréning klasického tanca – súťažiaci sa predvedie v spoločnom tréningu s ostatnými súťažiacimi za účasti odbornej poroty.

 

Tréningy pre túto kategóriu budú rozdelené podľa úrovne náročnosti, pričom súťažiaci si sám môže zvoliť, do ktorej úrovne sa prihlási.

 

Úroveň I. vynecháva pre dievčatá časť excercice sur le pointe a je založená na menej náročných cvičeniach.

 

Úroveň II. predpokladá technickú zdatnosť tanečníka na úrovni posledných ročníkov konzervatória.

 

II. kolo: súťažiaci predvedie

  • variáciu klasického baletného odkazu podľa vlastného výberu a
  • choreografiu moderného alebo súčasného tanca v dĺžke max 5 min.

 

III. kolo: súťažiaci predvedie jednu choreografiu z druhého kola podľa vlastného výberu.

 

Tréningy v kategórii B sú neverejné.

 

Ostatné súťažné kolá sú verejné.
Súťaž sa koná na javisku, v kostýmoch a s festivalovým osvetlením.

 

Do III. kola súťaže postupuje maximálne 10 súťažiacich.

 

Variácie klasického baletného odkazu sú striktne sólové. V choreografii moderného alebo súčasného tanca môžu súťažiť aj dvaja tanečníci v duete, pričom môže ísť o kombináciu jedného súťažiaceho s partnerom mimo súťaž, alebo o dvoch súťažiacich v jednom duete, pričom každý bude hodnotený samostatne.

 

 

SÚŤAŽ V KATEGÓRII C
 

 

Súťaž v kategórii C je jednokolová a rozdelená do štyroch vekových kategórií:

 

Deti: 9 - 11 rokov

Juniori I: 12 - 14 rokov

Juniori II: 15 - 18 rokov

Dospelí: nad 18 rokov

 

Podľa počtu tanečníkov, zaradí sa choreografia medzi:

• malé choreografie (1 – 4 tanečníci)

• veľké choreografie (5 – 20 tanečníkov)

 

Do kategórie C sa môžu prihlásiť choreografie s použitím pohybového materiálu klasického a neoklasického tanca v maximálnej dĺžke 4 min.

 

Všetci súťažiaci z kategórie C a ich pedagogický dozor, môžu byť prítomní ako diváci v I. kole súťaže kategórie B, ktoré je pre verejnosť neprístupné.

 

V prípade, že v kategórii C tancuje jeden súťažiaci vo viacerých choreografiách, bude poradie upravené tak, aby mal súťažiaci medzi choreografiami minimálne 5 minútovú časovú rezervu.

 

 

INFORMÁCIE PRE VŠETKY KATEGÓRIE 

 

 

Poradie vystúpení súťažiacich je určené losovaním, ktoré vykonáva supervízor súťaže za prítomnosti predsedu poroty.

 

Súťaž je ukončená slávnostným galakoncertom s vyhlásením výsledkov a udelením cien pre laureátov.

 

Tri najlepšie choreografie z kategórií A a B budú zaradené do slávnostného galaprogramu a slávnostne ocenené.

 

 

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

Dom Kultúry, J. D. Matejovie 591/14, 033 01 Liptovský Hrádok

 

Dom Kultúry Liptovský Hrádok (zobraziť na mape)

 

 

Ubytovanie a stravovanie
 

 

Ubytovanie pre účastníkov súťaže je zabezpečené v hosteli HÝBADLO na začiatku Liptovského Hrádku s priamou dostupnosťou zo železničnej a autobusovej stanice, cca 5 minút chôdze od miesta konania súťaže.

 

HÝBADLO ponúka ubytovanie v izbách dvoch kategórií:

 

1. kategória - PLUS: Komfortne zariadené dvoj alebo trojlôžkové izby so samostatným WC a sprchou. Izby sú priestranné a niektoré aj s možnosťou prístelky. Vo väčšine z nich sú manželské postele.

 

Cena: 15 € za osobu na noc

 

 

2. kategória - STANDARD: Komfortne zariadené trojlôžkové alebo päťlôžkové izby so samostatným WC a sprchou. Izby sú zrekonštruované a zariadené novým nábytkom (vrátane poschodových postelí).

 

Cena: 11 € za osobu na noc

 

Rezervácie ubytovania vybavuje:
Lena Trepáčová: +421 948 200 485, hybadlo.trepacova@gmail.com

 


 

Stravovanie účastníkov v deň súťaže je zabezpečené v reštaurácii POINT, ktorá sa nachádza v budove Sokolovne.

 

Vďaka Fondu na podporu umenia, budú obedy pre súťažiacich a ich pedagogický sprievod hradené organizátorom. Pre tanečníkov je pripravený spoločenský večer s občerstvením v Pizzérii POINT

 

 

 

Porotu, riaditeľov škôl a hostí pohostíme čašou vína pri odbornej diskusii na hrade Chateau GrandCastle v Liptovskom Hrádku.