Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 27. NOVEMBER 2019

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Porota a hodnotenie

MgA. Mário Radačovský

 

Po skončení štúdia na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, nastúpil v roku 1989 do Baletu SND, kde sa po krátkom čase stal sólistom. V roku 1992 nastúpil do Netherlands Dance Theatre Jiřího Kyliána v Haagu, kde mal možnosť spolupracovať s najvýznamnejšími choreografmi svojej doby ako Jiří Kylián, Mats Ek, Nacho Duato, Ohad Naharin, William Forsythe a mnoho ďalších. V roku 1999 sa  stal prvým sólistom súboru Les Grands Ballets Canadiens v Montreale. Do baletu SND sa vrátil v roku 2000 ako hosťujúci sólista a v rokoch 2006-2010 ako umelecký šéf baletu. Je zakladateľom Baletu Bratislava, ktorý viedol v rokoch 2011-2013. Od sezóny 2013 pôsobí ako umelecký šéf baletu Národního divadla Brno.

 

Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

Absolventka Tanečného konzervatória v Prahe a  pedagogiky tanca na VŠMU v Bratislave. Po absolvovaní doktorandského štúdia na HTF VŠMU, bola v júni 2004 vymenovaná za docentku v odbore tanečné umenie a v roku 2010 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za vysokoškolskú profesorku.

Umelecky pôsobila v Balete SND v Bratislave najskôr ako členka baletného súboru a neskôr ako sólistka. So SND absolvovala celý rad umeleckých zájazdov: Taliansko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Holandsko, Škótsko, Čína, Izrael. V priebehu svojej interpretačnej činnosti pracovala aj ako externý pedagóg na Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave (1984 - 1996). Po skončení 11 ročnej aktívnej umeleckej dráhy pedagogicky a umelecky pôsobila aj naďalej v Balete SND. Od r. 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a od r. 2008 do januára 2015 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo februári 2015 bola menovaná rektorom VŠMU do funkcie dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty.

V rokoch 2000 - 2003 bola členkou poroty súťaže o najlepšieho slovenského baletného umelca – Philip Morris Kvet baletu a v r. 2009 členkou odbornej poroty ceny TAOS. V rokoch 2006 – 2010 bola členkou Rady SND, od r. 2007 - 2014 členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU a od r. 2015 je predsedníčkou rady. V marci 2015 bola Ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaná za členku rady Fondu na podporu umenia.

Prof. Petr Vondruška

Po štúdiách na Pražskom tanečnom konzervatóriu nastúpil do Vojenského estrádneho súboru, kde absolvoval vojenskú službu. Po nej sa stal členom Baletu Praha, ktorý v roku 1964 založili Pavel Šmok a Lubošom Ogoun. V roku 1967 bol prijatý ako sólista do baletu Národného divadla v Prahe. O dva roky neskôr ho šéf düsseldorfského baletu Erich Walter oslovil s ponukou hosťovania v roli Princa v Labuťom jazere, ako alternácia za tamojšieho zraneného sólistu. Z hosťovania sa napokon stal dvadsaťročný angažmán v balete Düsseldorfskej opery, kde pôsobil ako prvý sólista.

 

Účinkoval v Poľsku, Anglicku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Švédsku, Rusku, Kanade a Južnej Amerike. Po ukončení éry výkonného tanečníka, stal sa v roku 1980 pedagógom tanca na Vysokej škole hudobnej v Kolíne na Rýnom. V roku 1980 je docentom a v rokoch 1984-1997 zastával funkciu vedúceho tanečného oddelenia Vysokej hudobnej školy.

 

V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci pedagóg profesionálnych baletných súborov. Viedol baletné tréningy v Národnom divadle v Prahe a Brne, v Laterne Magice. Momentálne pracuje prevažne v Nemecku v Karlsruhe a v bavorskej Štátnej opere.
Je držiteľom Prix de Université de la Danse v Paríži z roku 1968.

 

Pavol Ďumbala

Už počas štúdií vystupoval ako sólista v Štátnom divadle v Košiciach. K najvýznamnejším patrí patrili titulné postavy v Luskáčikovi, postava Šaška v Labuťom jazere alebo Colin v Márnej opatrnosti. Po škole nastúpil do Armádneho umeleckého súboru v Prahe a neskôr sa na krátko opäť vrátil do košického divadla. Nasledovali angažmány v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka, v Hudobnom divadle Karlín, v Národnom divadle v Prahe a externá spolupráca s Laternou magikou, so súborom Unia nova a s umeleckou agentúrou Bohemia art.

 

Ako tanečník dosiahol najväčší úspech v charakterových roliach, niektoré z nich mu vyniesli prestížne ocenenia. Od roku 1997 pôsobil ako umelecký šéf, pedagóg, choreograf a dramaturg baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni. V sezóne 1999/2000 uviedol svoj prvý celovečerný balet Don Quijote podľa predlohy Máriusa Petipu a Alexandra Gorského. V sezóne 2002/2003 novo prepracoval balet Márna opatrnosť. Od sezóny 2003/2004 pôsobil ako šéf baletu Štátnej opery Praha. Tu s Pavlom Šmokom vytvoril choreografiu a režíroval Prokofievovu Popolušku, ktorú videli aj diváci v Grécku, severnom Taliansku a Sicílii. V roku 2007 spolu s bývalou primabalerínou Hanou Vláčilovou režijne i choreograficky pripravil veľmi úspešnú inscenáciu Čajkovského Labutieho jazera.

 

V súčasnosti so svojou manželkou Pavlínou vedie Baletní školu Terpsichoré v Prahe, kde k baletnému umeniu zapaľuje stovky detí a mládežníkov. O úspešnosti ich práce najlepšie vypovedajú excelentné úspechy v Českej republike aj v zahraničí.

 

Porotca v kategórii A a B a supervízor pre kategóriu C.

Mgr. art. Igor Holováč

Mimoriadne výrazný predstaviteľ špičkovej interpretačnej školy klasického tanca, herecky tvárny so širokou paletou postáv baletného repertoáru. Od roku 1984 člen, neskôr sólista (1990), vedúci sólista (1993 – 1997 a od 1999) a od roku 2004 baletný majster - repetítor Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. V roku 2004 absolvoval štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Prejavuje sa ako invenčný choreograf, inscenujúci diela pre balet, operu aj činohru SND, Slovenský komorný balet, Divadlo J.K.Tyla v Plzni, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo West v Bratislave.

 

Porotca v kategórii C. Vedúci tréningov v I. kole kategórie B a supervízor v kategórii A.

Hodnotenie

Porota pri výkonoch súťažiacich sleduje predovšetkým profesionálne predpoklady, technickú pripravenosť, umelecký prejav, osobitý a tvorivý vzťah k zvolenému repertoáru a pod.

 

Porota hodnotí bodovým systémom. Každý porotca udeľuje za

technickú pripravenosť – od 0 do 10 bodov

umelecký prejav – od 0 do 5 bodov

 

 

Výsledné bodové hodnotenie tanečníka alebo súboru vzniká priemerom bodov od všetkých porotcov. V II. kole sa hodnotí samostatne klasická variácia a samostatne choreografia moderného alebo súčasného tanca. Konečné poradie súťažiacich určuje priemer súčtu bodov zo všetkých troch kôl. Pri rovnosti bodov je rozhodujúce hodnotenie predsedu poroty. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých kategórií sa stáva absolútnym víťazom súťaže.